Apmokėjimo būdai

1. Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su PVM.
2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
3. Pirkėjas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti išankstiniu bankiniu pavedimu , nurodydamas išankstinės sąskaitos faktūros numerį.
4. Pirkėjas įsipareigoja atsikaityti per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Pardavėjas apie gautą Pirkėjo įmoką informuos el. pranešimu per artimiausias 24 valandas nuo apmokėjimo gavimo momento. Pirkėjui nesumokėjus už Užsakyme nurodytas prekes per 24 (dvidešimt keturias) valandas, praėjus 48 (keturiasdešimt aštuonioms) valandoms po Užsakymo gavimo momento, Užsakymas netenka galios ir Pardavėjas įgyja teisę pasirinktu metu Užsakymą anuliuoti.